Ailəliklə izlənilə bilən

İncil Kolleksiyası

《馬太福音》是基督教早期幾個世紀中最受歡迎的福音書。《馬太福音》是為開始與猶太界分kai的基督教社區而寫的,它不遺余力地表明,作為彌賽亞,耶穌就是舊約中預言的神的救主的應驗。由Lumo Project拍攝