دوستی خانوادگی

داستان اریک لیدل

The Torchlighters Series

حتی طلای المپیک نیز او را به سازش وسوسه نخواهد کرد - تمام اسکاتلند مشتاق است که اریک لیدل معروف خود را بدوزد و از سایر نقاط جهان بگذرد و در مسابقه 100 متر طلای المپیک را به خانه بیاورد. اما وقتی اریک اعلامیه خیره کننده ای را اعلام کرد که به دلیل اعتقادات مذهبی خود روز یکشنبه مسابقه نخواهد داد ، به زودی برچسب افتضاح و خیانت می گذارد. ببینید که چگونه جایگاه معروف این مشعل طلب در طول بازی های المپیک 1924 او را برای چالش های بزرگتر به عنوان مبلغ چین در طول جنگ جهانی دوم آماده می کند.