Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

The Gospel Collection

शुभवर्तमानाच्या मजकुराचा शब्दशः वापर करून मार्ककृत शुभवर्तमान मूळ येशूचे कथन स्क्रीनवर प्रदर्शित करिते. लुमो प्रोजेक्टने चित्रित केलेला आहे.