Yeeb yaj kiab rau tsev neeg

Txoj kev uas taug kev : Yeeb yaj kiab

Qhov no yog zaj lus tshwj xeeb ntawm ib tug neeg taug kev nrog nws lub nra, raws li John Bunyan tus masterpiece. Nyob rau hauv zaj yeeb yaj kiab ntxim nyiam no, peb koom nrog Tus ntseeg rau siab no txoj hauv kev txawv txawv ntawm Nws nyob rau Lub Nroog Kev Puas Tsuaj mus rau Ntuj ceeb tsheej, thaum nws tus yeeb ncuab loj tshaj plaws sim txhua yam ntawm lub hwj chim uas nws muaj kom ua rau Tus no mus yuav kev. Zaj lus piv txwv no txhawb thiab ua kom ruaj khov cov tub ntxhais hluas ntseeg thiab coj lawv mus rau txoj kev uas peb txhua tus yuav ntsib uas tsis thooj leej twg nyob rau keeb kwm.