Sklono obitelji

Zbirka Evanđelja

ANG MABUTING BALITA AYON KAY LUCAS, higit sa lahat, ay pasok sa kategorya ng sinaunang talambuhay. Si Lucas, bilang "tagasalaysay" ng mga pangyayari, ay tinitingnan si Hesus bilang "Tagapagligtas" ng lahat ng tao, kabilag lagi sa mga nangangailangan at pinagkaitan. Itong epikong produksiyon - ipinapakita ang espesyal na pagkakagawa na mga set at tunay na kabukiran ng Morocco - ay kritikal na pinapupuri ng mga pangunahing iskolar na pang-relihiyon bilang natatangi at lubos na tunay na nagsasaad ng kuwento tungkol kay Hesus.Isinapelikula ni Lumo Project