საოჯახო

The Gospel Collection

ମାଥିଉଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ଶତାବ୍ଦିର ସବୁଠୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁସମାଚାର ଥିଲା | ଯେତେବେଳେ ଯିହୂଦୀ ଦୁନିଆରୁ ବିଛିନ୍ନ ହେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସକାଶେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ମାଥିଉଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ଯେ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରୁପେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଭବିଷ୍ୟତ୍‍ ବାଣୀକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି | ଲୁମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍‍ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କିତ |