საოჯახო

მიჰყევით ჩირაღდნის, რწმენის გმირების თავგადასავალს და ნახეთ, თუ როგორ მოქმედებს ღმერთი მათზე, ვინც სიცოცხლეს უძღვნის მის სამსახურს.

ეპიზოდები

  • La storia di Jim Elliot (34m)

    La torcia di Fede - Jim Elliot ha trascorso la sua giovinezza preparandosi a condividere il Vangelo con coloro che non lo avevano mai sentito, ma nien... more