Шаңарақ дослығы

انجیل لوقا

کلکسیون انجیل

انجیل لوقا بیش از هر چیز دیگری با کتگوری زندگینامه باستانی مطابقت دارد. لوقا به‌عنوان «راوی» وقایع، عیسی را به عنوان «نجات‌دهنده» همه مردم می‌بیند که همیشه در کنار نیازمندان و محرومان قرار دارد. این تولید حماسی - با مجموعه‌ های ساخته شده به خصوص حومه های اصیل مراکش - به‌عنوان روایتی منحصر به فرد و بسیار معتبر از سرگذشت عیسی، توسط منتقدان علمای برجسته مذهبی مورد تحسین قرار گرفته است. توسط پروژه لومو فیلمبرداری شده است.