Отбасыға арналған

Луқа жазған Ізгі Хабар

Ізгі Хабар коллекциясы

Лұқа жазға Ізгі Хабар басқаларға қарағанда ежелгі өмірбаян санатына сәйкес келеді. Оқиғалардың «баяндаушысы» ретінде Лұқа Исаны барлық адамдардың «Құтқарушысы» ретінде көреді, Ол әрқашан мұқтаждар мен шеттетілгендердің жағында болды. Киелі Кітаптың NIV нұсқасын британдық актер Ричард Э. Гранттың және KJV нұсқасын сэр Дерек Якобидің оқуымен жергілікті Марокко ауылында арнайы жасалған декорациямен түсірілген бұл эпикалық қойылым, жетекші дін танушы ғалымдар тарапынан сынға алынып, Мәсіхтің оқиғасының шынайы баяндамасы деп жоғары бағаланды.