ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಪರ

3. Në Çdo Komb

Triologjia e deshmitarëve

Në Çdo Komb është përshtatja e tretë dhe e fundit e Triologjisë së Dëshmitarëve. Tek Perëndia me Ne, ne përjetuam ardhjen e Krishtit. Tek Lajmëtarët, përjetuam lindjen dhe fuqizimin e kishës së hershme. Tani do të dëshmojmë rritjen e mrekullueshme të kishës dhe do të mësojme sesi besimtarët e parë e çuan Lajmin e Mire Në Çdo Komb. Kjo seri drithëruese e animuar, që bazohet ne Librin e Veprave te Apostujve kapitujt 10-28, tregon sesi besimi i krishterë ndryshoi botën. Rekomandohet per moshat 7vjeç e lart.