Үй-бүлөгө ылайыктуу

Ыйса Машайактын күчүн жана сүйүүсүн үйрөнүп, Анын жолдоочулары, эмне үчүн Анын кабарын жердин учу-кыйырына чейин жеткирип турушканын билип алыңыз.

Эпизоддор

  • 1. Кудай биз менен (1h 28m)

    Ыйса Машайактын күчүн жана сүйүүсүн үйрөнүп, Анын жолдоочулары, эмне үчүн Анын кабарын жердин учу-кыйырына чейин жеткирүү үчүн баарын тобокелге салышк... more

  • 2. Кабарчылар (1h 10m)

    Өлгөндөрдүн арасынан тирилгенден кийин, Ыйса Машайак шакирттерине көрүнүп: «Асмандан күчкө толмоюнча, Иерусалимде калгыла! » - деди!" Ыйса буйругандай... more

  • 3. Ар бир улутка (1h 9m)

    Ар бир улут үчүн бул Күбөлөрдүн үчилтигинин үчүнчү жана акыркы бөлүгү. Кудайда биз Машайактын келишине күбө болдук. Элчилердин учурунда биз алгачкы жы... more