कुटुंबासाठी अनुकूल

ਏਮੀ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਕਹਾਣੀ

ਦਾ ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ ਸੀਰੀਜ਼

ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਏਮੀ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ”ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਏਮੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ?