မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

ယေရှုခရစ်၏ တန်ခိုးတော်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သာမက သူ၏နောက်လိုက်များက သူ၏သတင်းစကားကို မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် သယ်ဆောင်ရန် အဘယ်ကြောင့် စွန့်စားခဲ့ကြသည်ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဇာတ်လမ်းတွဲများ

  • 1. ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသော ဘုရားသခင် (1h 28m)

    ယေရှုခရစ်၏ တန်ခိုးတော်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်သာမက သူ၏နောက်လိုက်များက သူ၏သတင်းစကားကို မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် သယ်ဆောင်ရန် အဘယ်ကြောင... more

  • 2. တမန်တော်များ (1h 10m)

    ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးနောက် တပည့်တော်များအားထင်ရှားပြသပြီး သင်​တို့​သည် ကောင်း​ကင်​က​ တန်​ခိုး​ကို မ​ခံ​မီ​တိုင်​အောင် ယေ​ရု​ရှ​လင်​မြိ... more

  • 3. လူမျိုးတိုင်းအတွက် (1h 9m)

    လူမျိုးတိုင်းအတွက် ဇာတ်လမ်းသည် သက်သေခံသုံးပါး ဇာတ်လမ်း၏ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင် ဇာတ်လမ်း၌ ခရစ်တော်ကြွလ... more