परिवार मैत्री

रिचार्ड वर्मब्राण्डको कथा

द टोर्चलाइटर्स श्रृंखला

युद्ध नष्ट रहेको रोमानियामा, सरकारले संरक्षण प्राप्त गर्न केवल एक मार्ग छ: सत्ताधारी इस्टीफिएमलाई समर्थन र समर्थन दिन। तर पास्टर रिचार्ड वर्मब्राण्ड चुनेको छ्रिष्टको लागि बोल्ने छन्, यसकारण आफ्नो आफ्नै जीवन र परिवारका जीवनलाई महान आपत्ति प्राप्त भईरहेको छ। जब रिचार्डको चुनावले उहाँलाई एक इस्टीफिएमलाई पुरजोरी गर्दछ, तब उहाँको आस्था र प्रमाणितता परीक्षण गरिन्छन्। हेर्नुहोस् कसरी यस मानिसको अद्भुत कथा आजको संसारमा असर गर्दै जारी छ।