فامیل دوست

कार्माइकलको कथा

द टोर्चलाइटर्स श्रृंखला

जब छोटी सी प्रीना उस सबैभन्दा मृदु महिला बाट छिन्निएको जब अरु महिनामा देखेको छ, तब उसलाई चिन्ता लाग्छ कि कसरी उसले मन्दिरबाट भाग्न सक्छ र यहाँ एक प्रेम गर्ने मिशनरीलाई खोज्न सक्छ। एकै समयमा, एमी कार्माइकलको ध्यान मात्र मन्दिरी छोरीहरूको स्थिति बारे थप जानकारी प्राप्त भएको हुन्छ। के एमीको निष्ठाले प्रीनालाई शक्तिशाली रितिरिवाजहरू र अंधविश्वासहरूबाट छुटकारा पाउन पर्छ?