Para Todas as Idades

जोन बुन्यानको उत्कृष्ट नमुनामा आधारित एक तीर्थयात्रीको कथा र उनको भार। यो रोमाञ्चकारी चलचित्र घटनामा हामी क्रिश्चियनसँग उनको विनाशको शहर देखि आकाशीय शहर सम्मको उनको असाधारण यात्रामा शामिल हुनेछौं जसै आखिरी शत्रुले यात्राबाट उनको ध्यान भंग गर्न आफ्नो शक्तिमा भएसम्म सबै कुराको प्रयास गर्दछ। यो उदाहरणले युवा विश्वासीहरूलाई चुनौती दिन्छ र सबल बनाउँदछ र तिनीहरूलाई यात्रामा आकर्षित गर्दछ जुन हामी सबैले इतिहासमा भएका अन्यले भन्दा बढी भोगेका छौँ।