Ху̊наwода̄йард баша̄нд

นี่คือเรื่องเล่าในตำนานของนักแสวงบุญคนหนึ่งและภาระของเขา โดยอิงจากผลงานชิ้นเอกของจอห์น บันยัน จากภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นเรื่องนี้ เราจะร่วมเดินทางอันตื่นตาตื่นใจไปกับบุรุษนามว่าคริสเตียน จากเมืองแห่งการทำลายล้างไปสู่เมืองสวรรค์ ในขณะที่ศัตรูตัวฉกาจพยายามทุกทางอย่างสุดฤทธิ์เพื่อชักจูงเขาให้ออกไปนอกเส้นทาง เรื่องเปรียบเปรยนี้จะท้าทายและหนุนใจผู้เชื่อใหม่ และจูงใจเขาเข้าสู่การเดินทางที่ทุกคนต้องเผชิญได้อย่างไม่มีเรื่องอื่นใดทำได้มาก่อนในประวัติศาสตร์