குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

पब मालिकहरू र उनीहरूका भाडामा रहेका दबंगहरू तयार छन् जब विलियम बूथ र उनका लगभग हराइसकेका अनुयायीहरू लण्डनको इष्ट एन्डमा मार्च गर्छन्। डण्डा र पाथेटले, यस प्रचारकलाई एक पटक देशबाट बाहिर चस्केको छ। तर विलियम र उनको "मोक्ष एक्सेलम्यू" आसानै नहोस्! केवल बाइबल, संगीतीय यन्त्रहरू र उनको असल विश्वासले सजिलै सजिलै हार्ने छन्, तिनीहरू आफूलाई यसलाई छाड्न तत्पर छन्। यो लन्डनको यस भुलिएको कोनामा चोटिएका आत्माहरूको आध्यात्मिक युद्धको लागि को हुन्छ, कसले जित्ने हुन्छ?