తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వం సిఫార్సు చేయబడింది

క్రీస్తు కొరకు హింసించబడుట ప్రపంచమంతటా జరుగుతూ ఉంది.ఈవిధమైన బాధిత దేశాలలో ఉన్న మన సహోదర, సహోదరీల కొరకు ప్రార్దించుట, వారికి సహాయం చేయుట మన బాధ్యత. ఈ వాయిస్ ఆఫ్ ద మార్టర్స్ వారి ఈ లఘు చిత్రాలలో, మూడు ఖండాలలో క్రీస్తును వెంబడిస్తూ ఉన్న కొందరు,వారు భయంకర బాధలు అనుభవిస్తూ కూడా ,నిరీక్షణ కలిగి విశ్వాసం తో ఏ విధంగా ఉన్నారో, వారి యొక్క కథలను మనతో పంచుకుంటారు. వీరిని హింసిస్తున్న వారిముందు ఈ భక్తుల చెదరని విశ్వాసం, క్షమాగుణం,ప్రపంచమంతటా ఉన్న మన సహోదర సహోదరీల గొప్ప హృదయాలను మనకు గుర్తు చేస్తాయి.

ఎపిసోడ్లు

 • శారా కథ (6m)

  భూగర్భ చర్చి పత్రికను ప్రచురించడానికి సహాయం చేసినందుకు శారా అరెస్టు చేయబడి కొట్టబడింది.

 • అలెక్స్ కథ (6m)

  FARC ఉగ్రవాదుల నేతృత్వంలోని జరిగిన క్రూరమైన ఊచ నుండి బయటపడిన కొలంబియన్ వ్యక్తి, యేసుక్రీస్తు ప్రేమ ద్వారా తనను చంపడానికి ప్రయత్నించిన వారిని క్షమించి... more

 • షాఫీయా కథ (4m)

  తన కఠిన కారాగారం తలుపు తాళం ఊడిపోయినట్లు గుర్తించడంతో షాఫియా కిడ్నాప్ పీడకల ముగిసింది. కానీ ఒక పీడకల ముగియగానే మరొకటి ప్రారంభమైంది.

 • సలావత్ కథ (5m)

  తన విశ్వాసం కోసంకారాగారం లో గడపడం అంటే ఏమిటో సలావత్ కి తెలుసు. ఆ సమయం లో తన కుటుంబం ఎలా కష్టపడిందో కూడా అతనికి తెలుసు. ఇప్పుడు అతన్ని తిరిగి జైలుకు పం... more

 • పదీనా కథ (7m)

  పదీనా ఆత్మహత్య చేసుకొవాలని నిర్ణయించుకుంది. యేసు ను దూషించి అవమానించుట ద్వారా అల్లా ను హెచ్చించాలని అనుకుంది. కానీ ఇప్పుడు ముస్లిము మతస్తులు ఆమెను చంప... more

 • బౌంచన్ కథ (6m)

  కమ్యూనిస్టు సైనికుడిగా గౌరవించబడ్దాడు. యేసుక్రీస్తు అనుచరుడిగా తిరస్కరించబడ్దాడు. క్రీస్తు కొరకు ఒక దశాబ్దానికి పైగా జైలు శిక్ష అనుభవించాడు.

 • విక్టోరీయా కథ (5m)

  విక్టోరియా మరియు తోటి విశ్వాసులునైజీరియాలోని గొంబేలోని డీపర్ లైఫ్ చర్చిలో హింసించబడుతున్న సంఘాల కొరకు ఏకభావం తో కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, వారు ... more

 • లియేనా కథ (5m)

  లియానా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, యుద్ధంలో దెబ్బతిన్న సిరియాలో ఆయనకు సాక్షిగా ఉండటానికి ఆమె తన జీవితాన్ని దేవునికి అర్పించింది. కానీ ఆమెను తన జీవితం కం... more

 • సుతా కథ (5m)

  తనను, హిందూ కార్యకర్తలు తమ గ్రామం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోమని ఆదేశించాక కుడా తిరిగి అదే గ్రామానికి రావటం ద్వారా సుతా దేవునికి విధేయత చూపించాడు. ఇలా చేయటం... more

 • హన్నేలీ కథ (5m)

  ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ముందు వరుసలో సేవ చేయడానికి హన్నెలీ మరియు ఆమె కుటుంబం దక్షిణాఫ్రికాలోని వారి సౌకర్యవంతమైన ఇంటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు, వారి నిర్ణయం వల్ల ... more

 • రిచర్డ్ కథ (6m)

  ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క విశ్వసనీయత మరియు హింసించబడినప్పుడు ఆయన చూపిన సహనం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా హింసింపబడుచున్న క్రైస్తవులకు మద్దతు ఇచ్చే సంస్థ నెలక... more

 • ఫాసల్ కథ (5m)

  ఫాసల్ కథ, పాకిస్థాన్ లో ఉన్న క్రైస్తవుల కొరకు,ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హింసించబడుచున్న విస్వాసుల కొరకు ప్రార్ధించు విధంగా మిమ్మును మరియు ఇతర క్రైస్తవులను ప్ర... more

 • సంగ్ చుల్ కథ (7m)

  ఈ కథ పాస్టర్ హాన్ గారి శిష్యుని దృష్ట్యా చెప్పబడినది.సంగ్ చుల్ అనే ఈయన, తన గురువు యొక్క అడుగుజాడలలో నడుస్తూ, ఉత్తర కొరియా లో, పొంచియున్న ప్రమాదాలను కు... more

 • Janette's Story (3m)

  Janette's Story is a dramatic portrayal of how persecuted Christians in the Central African Republic have been displaced from their homes and village... more

 • Sabina's Story (5m)

  Despite imprisonment and other persecution, Sabina and Richard Wurmbrand faithfully advanced the gospel in Romania, abandoning selfish pursuits and ob... more

 • Rebecca's Story (6m)

  Rebecca: Nigeria, tells the story of a Nigerian woman who watched helplessly with her daughter as Boko Haram militants killed her husband and son, and... more

 • Sejun's Story (5m)

  Over his nine-year stay in the monastery, Sejun experienced the darkness of Buddhism at the hands of those who supervised him. When he ran away from t... more