కుటుంబ స్నేహపూర్వక చిత్రాలు

3. Har bir xalq va elatga

Guvohliklarning uch to'plami

"Har bir xalq va elatga" qismi Guvohliklarning uchinchi to'plamini tashkil etadi. "Xudo biz bilan" qismida Iso Masihning kelishi mavzusi yoritilgan. "Xabarchilar" qismida Jamoatning tug'ilishi va kuch-qudratga to'lishi mavzusi ko'rib chiqilgan. Mazkur qismda esa, biz Jamoatning o'sishi va ilk masihiylar Xushxabarni turli xalq va elatlarga yetkazgani mavzusi bilan tanishamiz. Ushbu mavzu Havoriylar 10-28-boblarga asoslan bo'lib, qiziqarli animatsiyalar orqali masihiycha e'tiqod qanday qilib dunyoni o'zgartirgani haqida hikoya qiladi. 7 yoshdan katta bo'lgan bolalarga tavsiya etiladi.