เป็นมิตรต่อครอบครัว

หมวดพระกิตติคุณ

พระกิตติคุณยอห์นเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดข้อความตามที่เขียนจากพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาพยนตร์ ใช้คำบรรยายพระเยซูจากต้นฉบับมาเป็นบท - แบบคำต่อคำ - ภาพยนตร์ที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งนี้ทำให้ทำให้เนื้อหาของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีสีสันใหม่ๆ ขึ้นมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำอย่างสวยงาม ดำเนินการแสดงอย่างยอดเยี่ยม และมีข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดด้านเทววิทยา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินและมีค่าต่อการรับชมอย่างยิ่ง ถ่ายทำโดย Lumo Project