เป็นมิตรต่อครอบครัว

ਟ੍ਰਾਚਲਾਈਟ੍ਰਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ตอน

  • ਏਮੀ ਕਾਰਮਾਈਕਲ ਕਹਾਣੀ (38m)

    ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਊ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਤ... more