เป็นมิตรต่อครอบครัว

พระกิตติคุณลูกา

หมวดพระกิตติคุณ

พระกิตติคุณลูกาเหมาะสมกับหมวดหมู่ชีวประวัติโบราณมากกว่าเรื่องอื่นๆ ลูกาในฐานะ "ผู้บรรยาย" เหตุการณ์ มองว่าพระเยซูทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอด" ของคนทั้งปวง ทรงอยู่เคียงข้างคนขัดสนและผู้ยากไร้เสมอ ด้วยฉากที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษและการถ่ายทำจากชนบทจริงในโมร็อกโกทำให้ผลงานการผลิตที่ยิ่งใหญ่นี้ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการทางศาสนาชั้นนำว่าเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูที่มีเอกลักษณ์และสมจริงอย่างมาก ถ่ายทำโดย Lumo Project