Pamilyang Palakaibigan

Ang Koleksiyon ng Mabuting Balita

ANG MABUTING BALITA AYON KAY MARCOS ay nagdadala ng orihinal na salaysay tungkol kay Hesus sa puting-tabing gamit ang teksto ng Mabuting Balita bilang iskrip, salita-sa-salita. Isina-pelikula ng Lumo Project.