Pamilyang Palakaibigan

Ang Mautting Balita ayon kay Juan

Ang Koleksiyon ng Mabuting Balita

ANG MABUTING BALITA AYON KAY JUAN ay ang pinaka-unang bersiyon ng pelikula ng tekstong biblikal na parang ito ay isinulat. Gamit ang orihinal na salaysay bilang kanyang iskrip - salita-sa-salita - itong malalim at nakakamanghang pelikula ay nagbibigay liwanag sa isa sa mga sagradong teksto ng kasaysayan. Napakaganda ng pagkakakuha, kamangha-manghang pagtatanghal, at ipina-alam ng pinabagong teolohikal, historikal, at arkeolohikal na pagsisiyasat, itong pelikulang ito ay isang bagay na kailangang tangkilikin at ipagmalaki. Isina-pelikula ng Lumo Project.