Ailəliklə izlənilə bilən

3. Bütün Millətlərə

“Şahidlər” trilogiyası

"Bütün Millətlərə" "Şahidlər" trilogiyasının üçüncü və sonuncu hissəsidir. "Rəbb bizimlədir" filmində biz İsa Məsihin gəlişinin şahidi olduq. "Elçilər" filmində erkən kilsənin yaranması və güclənməsinə şahidlik etdik. İndi isə kilsənin möcüzəvi inkişafına şahid oluruq və ilk imanlıların necə Müjdəni bütün millətlərə götürdüklərini öyrənirik. Həvarilərin işləri kitabının 10-28-ci fəsillərini əhatə edən həyəcan dolu bu animasiya xristian imanının dünyanı necə dəyişdiyini göstərir. 7 və daha büyük yaşlı uşaqlar üçün tövsiyə edilir.