မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

3. လူမျိုးတိုင်းအတွက်

သက်သေခံသုံးပါး

လူမျိုးတိုင်းအတွက် ဇာတ်လမ်းသည် သက်သေခံသုံးပါး ဇာတ်လမ်း၏ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင် ဇာတ်လမ်း၌ ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ တမန်တော်များ ဇာတ်လမ်းတွင် ကနဦးအသင်းတော် မွေးဖွားခြင်းနှင့် တန်ခိုးတော်ခံရခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ယခုအသင်းတော်၏ အံ့ဖွယ်တိုးတက်မှုကို မျက်မြင်တွေ့ရပြီး ကနဦး ယုံကြည်သူတွေက တိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကို ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းပို့ဆောင်ခဲ့ပုံကို လေ့လာတွေ့ရဦးမှာပါ။ တမန်တော်ဝတ္ထု အခန်းကြီး ၁၀-၂၈ မှာပါဝင်သောအရာများကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖန်တီးအသက်သွင်းထားသော ဤဇာတ်ကားသည် ခရစ်ယာန်များ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ကမ္ဘာကြီးကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြပေးနေသည်။ အသက် ၇ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများအတွက်အကြံပြုသည်။