Rodinný film

Soubor biblických příběhů

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE bylo nejpopulárnější ve stoletích prvního křesťanství. Sepsáno pro křesťanskou komunitu v začátcích, kdy se oddělovala od Židovského světa, Matoušovo Evangelium ve své délce potvrzuje, že Mesiáš, Ježíš je naplnění proroctví Starého zákona, které se váže k Božímu Spasiteli. Nafilmováno Lumo Projektem.