Ó dára fún gbogbo ebị́

Àkójọpo Ìhìn Rere

Ìhìn Rere Mátíù je ihinrere ti o gba jumo ni igba aye awon kristenì àkókó. Ti a ko fún àwujo awọ̣n Kristenì bi won se bẹrẹ si n ma yapa kuro ní àwùjọ awon júù, Ìhìnrere Mátíù lọ jina latí ṣe afihan, gẹgẹ bi Messiah Jesu ni imuse asọtẹlẹ májẹ̀mú láíláí n toka si bi Ọlọ́run Olùgbàlà wa. Lumo Project ló ṣe àgbatéru eré yi.