Familienfreundlich

قدرت و محبت عیسی مسیح را کشف کنید و ببینید که چرا پیروان او همه چیز را به خطر انداختند تا پیام او را به دورترین نقطۀ دنیا برسانند.

Episoden

  • 1. خدا با ما (1h 28m)

    قدرت و محبت عیسی مسیح را کشف کنید و ببینید که چرا پیروان او همه چیز را به خطر انداختند تا پیام او را به دورترین نقطۀ دنیا برسانند. کودکان و بزرگسالان... more

  • 2. پیام آوران (1h 10m)

    عیسی مسیح که از مردگان برخاسته است ، به شاگردان خود ظاهر شده و به آنها دستور داده است: همانطور که عیسی به آنها دستور داده است ، در انتظار دعا می مانند... more

  • 3. به هر ملتی (1h 9m)

    برای هر ملت سومین و آخرین قسمت از سه گانه شاهدان است. در God With Us ، ما شاهد آمدن مسیح هستیم. در پیام رسانان ، ما شاهد تولد و توانمند سازی کلیسای او... more