Sada Zumuncin Iyali

Tarin Linjila

Bisharar Yahaya ita ce farkon da aka taba yin fim did rubutun Littafi Mai-Tsarki kamar yadda aka rubuta shi a zahiri. Yin amfani da labarin Yesu na asali a zaman rubutunsa - kalma da kalma - wannan babban fim mai ban mamaki yana bada sabon haske a kan daya daga cikin rubutun tarihi mafi mahimmanci. An dauka da kyau, an yi shi da ban mamaki, kuma da sabon ilimin tauhidi, tarihi, da binciken ilimin kimiya na kayan tarihi, wannan fim din wani abu ne da za a more shi da taskarsa. Shirin Lumo ne ya yi fim.