Oila uchun

Xushxabar to'plami

YUHANNO BAYON ETGAN MUQADDAS XUSHXABAR asosida olingan film ilk bor so'zma-so'z Muqaddas kitob matniga tayangan. Isoning aynan sahnalashtirilgan so'zlari muqaddas matnning tarixini bizga ochiq-oydin, go'zal bir tarzda namoyon etadi. Uksak mahorat bilan ishlangan ushbu kino ilohiyotshunoslikning zamonaviy tadqiqotlariga va arxeologik topilmalarga asoslangan. Film Lumo loyihasi tomonidan tayyorlangan.