Пријателски кон семејството

Откријте ја моќта и љубовта на Исус Христос и видете зошто Неговите следбеници ризикуваа се за да ја пренесат Неговата порака до крајот на земјата.

Серија

  • 1. Бог со нас (1h 28m)

    Откријте ја моќта и љубовта на Исус Христос и видете зошто Неговите следбеници ризикуваа се за да ја пренесат Неговата порака до крајот на земјата. И ... more

  • 2. The Messengers (1h 8m)

    Having risen from the dead, Jesus Christ has appeared to His disciples and instructed them saying, "Remain in Jerusalem until you are filled with powe... more

  • 3. To Every Nation (1h 9m)

    To Every Nation is the third and final installment of The Witnesses Trilogy. In God With Us, we witnessed the coming of Christ. In The Messengers, we ... more