कुटुंबासाठी अनुकूल

प्रथमच शब्द-दर-शब्द मूळ लेखनाचा स्क्रिप्ट म्हणून वापर करून शुभवर्तमानांचे रुपांतर - ज्यामध्ये मत्तय, मार्क, लूक आणि योहानाच्या शुभवर्तमानांचा समावेश आहे - इतिहासाच्या सर्वात पवित्र ग्रंथांपैकी एकावर नवीन प्रकाश टाकते.

एपिसोड (भाग)

 • मत्तयकृत शुभवर्तमान (3h 10m)

  मत्तयकृत शुभवर्तमान सुरुवातीच्या ख्रिस्ती शतकांमध्ये सर्वात लोकप्रिय शुभवर्तमान होते. यहुदी जगापासून ख्रिस्ती समुदाय वेगळा होऊ लागल्यावर ह्या समुदायास... more

 • मार्ककृत शुभवर्तमान (2h 3m)

  शुभवर्तमानाच्या मजकुराचा शब्दशः वापर करून मार्ककृत शुभवर्तमान मूळ येशूचे कथन स्क्रीनवर प्रदर्शित करिते. लुमो प्रोजेक्टने चित्रित केलेला आहे.

 • लूककृत शुभवर्तमान (3h 25m)

  लूककृत शुभवर्तमान, इतर कोणत्याहीपेक्षा अधिक, प्राचीन जीवनचरित्राच्या श्रेणीमध्ये येते. लूक, घटनांचा "कथनकर्ता" म्हणून, येशूला सर्व लोकांचा "तारणकर्ता"... more

 • योहानकृत शुभवर्तमान (2h 40m)

  योहानकृत शुभवर्तमान ही बायबल आधारित प्रत्यक्ष लिखाणाप्रमाणे चित्रित केली गेलेली पहिली आवृत्ती आहे. मूळ येशूच्या कथनाचा स्क्रिप्ट म्हणून वापर करून - शब... more