Gia đình thân thiện

Phim đầu tiên chuyển thể từng chữ từ các sách Phúc âm sử dụng câu chuyện gốc làm kịch bản - bao gồm Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng - chiếu những ánh sáng mới mẻ trên một trong những bản văn thiêng liêng nhất của lịch sử.

Các tập

 • Phúc Âm Ma-thi-ơ (3h 10m)

  Phúc Âm Ma-thi-ơ là Phúc Âm phổ biến nhất trong những thế kỷ đầu của Cơ Đốc Giáo. Được viết cho cộng đồng Cơ Đốc Giáo khi nó bắt đầu tách khỏi thế giớ... more

 • Phúc Âm Mác (2h 3m)

  Phúc Âm Mark được quay bởi Dự án Lumo, đưa câu chuyện gốc của Chúa Giê-Xu lên màn ảnh bằng cách sử dụng văn bản Phúc Âm làm kịch bản, từng chữ một.

 • Phúc âm Lu-ca (3h 25m)

  Hơn bất kỳ tác phẩm nào khác, PHÚC ÂM LU-CA phù hợp với thể loại tiểu sử thời cổ. Lu-ca, với tư cách là “người thuật lại” các sự kiện, xem Chúa Giê-xu... more

 • Phúc Âm John (2h 40m)

  PHÚC ÂM JOHN là phiên bản được quay phim đầu tiên của văn bản Kinh thánh khi nó thực sự được viết. Sử dụng câu chuyện gốc về Chúa Giê-Xu làm kịch bản ... more