မိသားစုများအတွက် သင့်တော်ပါသည်

ခရစ်ဝင်ကျမ်း စုစည်းမှု

ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဇာတ်လမ်းသည် သမ္မာကျမ်းစာမှ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီကို ဇာတ်ညွှန်းစာသားအဖြစ်အသုံးပြု၍ မူရင်းယေရှုဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးဖန်တီး၍ ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ယူဆောင်လာသည်။ Lumo Project မှရိုက်ကူးသည်။