परिवार मैत्री

कोरी टेन बूमको कथा

द टोर्चलाइटर्स श्रृंखला

कोरी टेन बूम र उनका परिवारले खराब भएका घडी र घडीहरू मिलाएर बनाउँछन्। जब द्वितीय बिश्व युद्धको अनुसार दुष्टताले उनको नगरीमा बढ़िएको छ, त्यसमा निर्दोष एक यहूदी बच्चा उनको घरमा ल्याइएको छ। कसरी टेन बूमहरूले यस बच्चालाई र अन्यहरूलाई नाजायज नाजी आक्रमणकारीहरूबाट कसरी लुकाउनेछन्, र अविश्वसनीय दुष्टताहरूको बीचमा परमेश्वरलाई सेवा गर्ने मुल्य के होला? यहाँ आफ्नो ईमान परिक्षण हुँदा, आशा परीक्षण हुँदा र प्रेम परीक्षण हुँदा, के कोरीको परमेश्वर विजयी हुनेछ? यो रोमाञ्चकारी "टोर्चलाइटर्स" को एक अद्भुत कथा हो जसले साहस, त्याग र क्षमाको कथा छ।