فامیل دوست

کلکسیون انجیل

انجیل یوحنا اولین نسخه فیلمبرداری شده از متن کتاب مقدس است که در واقع نوشته شده است. این فیلم عمیق و خیره کننده با استفاده از سرگذشت اصلی عیسی به عنوان فیلمنامه خود - کلمه به کلمه - بر یکی از مقدس ترین متون تاریخ نورجدید می افشاند. این فیلم که به زیبایی فیلمبرداری شده، فوق‌العاده اجرا شده و بر اساس آخرین تحقیقات الهیاتی، تاریخی و باستان‌شناسی اطلاعاتی دارد، چیزی است که می‌توان از آن لذت برد وآنرا بیندوخت. توسط پروژه لومو فیلمبرداری شده است.