فامیل دوست

Câu Chuyện của Liena

Niềm Tin Anh Hùng - Loạt phim

Khi Liena cầu nguyện, cô đã dâng Chúa cuộc đời mình để trở thành chứng nhân cho Ngài tại đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá. Nhưng cô cảm nhận Chúa mong cô dâng nhiều hơn thế. Cô có thể đưa ra cam kết này không?