Ху̊наwода̄йард баша̄нд

İncil Koleksiyonu

Matta İncili, Hıristiyanlığın erken yüzyıllarında en popüler İncil idi. Yahudi dünyasından ayrılmaya başlayan bir Hıristiyan topluluğu için yazılmıştır.Eski Ahit peygamberliklerinde Tanrı'nın kurtarıcı olarak sözünü ettiği Mesih İsa'dan söz edilir veMatta'nın Müjdesi, bu peygamberliklerin gerçekleşmiş olduğundan uzun uzadıya söz eder. Eser Lumo Projesi tarafından filme çekildi.