குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

எரிந்து பிரகாசித்தவர்களின் தொடர்கள்

যারা কখনও সুসমাচার শোনেনি, তাদের জন্য জিম এলিয়ট তার যুবা বয়সে সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, কিন্তু ইকুয়েডরের জঙ্গলে যে বিপদের মুখোমুখি তিনি হয়েছেন, তার জন্য কোনোদিক দিয়েই সে প্রস্তুত ছিল না।