குடும்ப நடப்புரிமையுடைய

எரிந்து பிரகாசித்தவர்களின் தொடர்கள்

જીમ ઈલિયટે પોતાની યુવાની સુવાર્તા વહેંચવાની તૈયારીમાં વિતાવી કે જેઓએ સુવાર્તા કયારેય સાંભળી જ નથી, પરંતુ ઈકવાડોરના જંગલોમાં તેણે જે જોખમોનો સામનો કરવાનો હતો તેને માટે તેણે કોઈ તૈયારી કરી ન હોતી.