Pamilyang Palakaibigan

Ang kauna-unahang pagbagay na salita-sa-salita ng Mabuting Balita gamit ang orihinal na salaysay bilang kanyang iskrip - kabilang ang Mabuting Balita ayon kay Mateo, Marcos, Lukas, at Juan - nagbibigay liwanag sa isa sa pinaka-sagradong teksto ng kasysayan.

bahagi

 • Ang Mabuting Balita ayon kay Mateo (3h 10m)

  ANG MABUTING BALITA AYON KAY MATEO ay pinaka-sikat na Mabuting Balita noong unang siglo ng mga Kristiyano. isinulat para sa komunidad ng mga Kristiyan... more

 • Ang Mabuting Balita ayon kay Marcos (2h 3m)

  ANG MABUTING BALITA AYON KAY MARCOS ay nagdadala ng orihinal na salaysay tungkol kay Hesus sa puting-tabing gamit ang teksto ng Mabuting Balita bilang... more

 • Ang Mabuting Balita ayon kay Lukas (3h 24m)

  ANG MABUTING BALITA AYON KAY LUCAS, higit sa lahat, ay pasok sa kategorya ng sinaunang talambuhay. Si Lucas, bilang "tagasalaysay" ng mga pangyayari, ... more

 • Ang Mautting Balita ayon kay Juan (2h 40m)

  ANG MABUTING BALITA AYON KAY JUAN ay ang pinaka-unang bersiyon ng pelikula ng tekstong biblikal na parang ito ay isinulat. Gamit ang orihinal na salay... more