Pamilyang Palakaibigan

Ang kauna-unahang pagbagay na salita-sa-salita ng Mabuting Balita gamit ang orihinal na salaysay bilang kanyang iskrip - kabilang ang Mabuting Balita ayon kay Mateo, Marcos, Lukas, at Juan - nagbibigay liwanag sa isa sa pinaka-sagradong teksto ng kasysayan.

bahagi

  • Ang Mabuting Balita ayon kay Marcos (2h 10m)

    ANG MABUTING BALITA AYON KAY MARCOS ay nagdadala ng orihinal na salaysay tungkol kay Hesus sa puting-tabing gamit ang teksto ng Mabuting Balita bilang... more