Oila uchun

Câu Chuyện của Suta

Niềm Tin Anh Hùng - Loạt phim

Hãy xem sự vâng lời Chúa của Suta - trở về ngôi làng mà các nhà hoạt động đạo Hindu đã đuổi anh đi - không chỉ thay đổi cuộc đời của anh mà còn thay đổi cả người đàn ông ghét anh như thế nào.