Khuyến nghị hướng dẫn của cha mẹ

Chịu khổ vì danh Chúa diễn ra khắp nơi trên thế giới và chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện, hỗ trợ các anh chị em ở các quốc gia đang chịu bắt bớ này. Qua tám bộ phim ngắn từ Tiếng Nói Người Tuận Đạo, những tín hữu chịu bắt bớ của Đấng Christ ở cả ba châu lục sẽ chia sẻ những câu chuyện về niềm hy vọng và đức tin của họ giữa những sự chịu khổ kinh khiếp. Niềm tin vững chắc và sự tha thứ của những tín đồ này khi đối mặt với những kẻ đã hành hạ mình nhắc nhở chúng ta về tấm lòng cao cả của anh chị em chúng ta ở phần còn lại của thế giới.

Các tập

  • Câu Chuyện của Fassal (4m)

    Video này sẽ truyền cảm hứng và thách thức bạn cũng như những Cơ Đốc nhân khác cầu nguyện cho gia đình Cơ Đốc nhân Pakistan của chúng ta và cho các tí... more

  • Câu Chuyện của Sang Chul (6m)

    Câu chuyện được kể qua con mắt của một trong những học trò của mục sư Han, Sang-chul, một người đã tiếp bước người thầy của mình bằng cách tiếp tục ch... more