Gia đình thân thiện

Bộ Sưu Tập Phúc Âm

PHÚC ÂM JOHN là phiên bản được quay phim đầu tiên của văn bản Kinh thánh khi nó thực sự được viết. Sử dụng câu chuyện gốc về Chúa Giê-Xu làm kịch bản của nó - từng chữ - bộ phim sâu sắc và tuyệt đẹp này làm sáng tỏ một trong những văn bản thiêng liêng nhất của lịch sử. Được quay đẹp mắt, trình diễn tuyệt vời và được cung cấp thông tin về các nghiên cứu thần học, lịch sử và khảo cổ học mới nhất, bộ phim này là một thứ đáng để thưởng thức và trân trọng. Được quay bởi Dự án Lumo.