કુટુંબ મૈત્રીપૂર્ણ

ટૉર્ચલાઈટર્સ, હિરોઝ ઓફ ધ ફેઈથના સાહસોને નિહાળો અને જુઓ કે જેમણે ઈશ્વરની સેવા કરવા માટે પોતાના જીવનો સમર્પિત કર્યા છે તેમની મારફતે ઈશ્વર કેવી રીતે કામ કરે છે.

એપિસોડ્સ

 • જીમ ઈલિયટની વાર્તા (32m)

  જીમ ઈલિયટે પોતાની યુવાની સુવાર્તા વહેંચવાની તૈયારીમાં વિતાવી કે જેઓએ સુવાર્તા કયારેય સાંભળી જ નથી, પરંતુ ઈકવાડોરના જંગલોમાં તેણે જે જોખમોનો સામનો કરવા... more

 • વિલિયમ ટિન્ડેલની વાર્તા (32m)

  1535 માં વિલ્યમ ટિન્ડેલ તે હેનરી- 8 રાજાના " મોસ્ટ વોન્ટેડ" યાદિમાં સૌથી ટોચ ઉપર હતા અને રાજાના કાબેલ શિકારીઓ દ્વારા આખા યુરોપમાં તેમનો પીછો કરવામાં... more

 • জন বানিয়ানের গল্প (32m)

  জন বানিয়ান তার স্ত্রী এবং সন্তানদের ছেড়ে দিনের পর দিন কারাগারে কাটিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার মূল্য হিসেবে তাকে শীতল, পাথুরে জে... more

 • এরিক লিডেলের গল্প (30m)

  পুরো স্কটল্যান্ড তাদের দৌড়ের সেলিব্রিটি এরিক লিডেলের উপর আশা করে আছে যে, সে বিশ্বেরবাকি অংশকে পেছনে ফেলে ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দেশের জন্য অলিম্... more

 • গ্ল্যাডিস এ্যালওয়ার্ডের গল্প (33m)

  প্রচন্ড যুদ্ধের মাঝে যখন সৈন্যরা তার খুব কাছাকাছি, ঠিক তখনই এই সাহসী ধর্মপ্রচারীকা তার জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম যাত্রা শুরু করেন: পর্ব্বতের উপর দিয়ে ১০০... more