Sada Zumuncin Iyali

Tarin Linjila

Bisharar Luka, fiye da kowanne, ya dace da rukunin tarihin rayuwa. Luka, a matsayin "mai bada labari" na abubuwanda suka faru, yana ganin Yesu a matsayin "Mai Ceto" na dukan mutane, koyaushe yana tare da masu bukata da marasa galihu. Wannan fitowa ta almara - wacce ta kunshi tsarukan da aka shirya ta musamman da ainihin kauyen Moroko - manyan malaman addini sun yaba musu a matsayi na musamman da kuma ingantacciyar labarin Yesu. Shirin Lumo ne ya yi fim.