Gia đình thân thiện

Bộ Sưu Tập Phúc Âm

Hơn bất kỳ tác phẩm nào khác, PHÚC ÂM LU-CA phù hợp với thể loại tiểu sử thời cổ. Lu-ca, với tư cách là “người thuật lại” các sự kiện, xem Chúa Giê-xu là “Đấng Cứu Tinh” của hết thảy mọi người, luôn đứng về phía những người túng ngặt và thiếu thốn. Được diễn viên người Anh Richard E. Grant kể theo bản NIV và Sir Derek Jacobi kể theo bản KJV, sản phẩm quy mô này - bao gồm các bối cảnh được xây dựng đặc biệt và vùng nông thôn chân thực của Morocco - đã được các học giả tôn giáo hàng đầu đánh giá là một cách kể chuyện về Chúa Giê-xu cực kỳ chân thực và độc đáo. Được quay bởi Dự án Lumo.